Đắk Nông tái cơ cấu ngành nông nghiệp để xuất khẩu sản phẩm

NDO - Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp địa phương tăng trưởng và phát triển bền vững, Đắk Nông đang tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo hướng tập trung, khai thác tối đa tiềm năng, sử dụng có hiệu quả các lợi thế sẵn có, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới xuất khẩu ra thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Hàng nghìn ha tiêu hữu cơ sản xuất tại Đắk Nông đã được xuất khẩu sang các nước trong khu vực và thế giới.
Hàng nghìn ha tiêu hữu cơ sản xuất tại Đắk Nông đã được xuất khẩu sang các nước trong khu vực và thế giới.

Tăng trưởng khu vực nông nghiệp tỉnh Đắk Nông những năm qua luôn ở mức khá, bình quân đạt 4,6%/năm, chiếm tỷ trọng 37% cơ cấu nền kinh tế. Địa phương đã định hình, phát triển được 23 sản phẩm chủ lực; công nhận 52 sản phẩm OCOP, 4 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích khoảng 2.400ha; có trên 26 nghìn ha cây trồng các loại được tổ chức sản xuất có chứng nhận.

Bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp Đắk Nông hiện còn nhiều tồn tại, hoạt động sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ theo cách truyền thống; canh tác tự phát, thiếu liên kết, chưa hình thành vùng nguyên liệu lớn để đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung; vai trò kinh tế tập thể còn hạn chế, hiệu quả hoạt động các hợp tác xã chưa cao, giá trị sản phẩm liên kết còn thấp; hệ thống khuyến nông bị đứt gãy, giảm hiệu quả hoạt động; việc chuyển giao kỹ thuật mới vào sản xuất còn chậm; hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

Để sản xuất nông nghiệp tăng trưởng và phát triển bền vững, Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 693/KH-UBND, cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2025, với mục tiêu chiến lược là tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững; nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh nông sản gắn với chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao thu nhập cho người nông dân; hướng đến nền nông nghiệp xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế.

Theo đó, tỉnh tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiệu quả, chất lượng.

Đắk Nông phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất toàn ngành tăng bình quân 5,6%/năm; giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt trên 95 triệu đồng; công nhận mới thêm khoảng 30 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP đạt trên 80 sản phẩm, trong đó có ít nhất 10% sản phẩm đạt 4-5 sao; có ít nhất 45% Hợp tác xã nông nghiệp sở hữu sản phẩm OCOP; tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đạt trên 45%; tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo trên 55%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn bình quân đạt từ 50 triệu đồng/người/năm và có ít nhất 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới.