Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 11

Chiều 29/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang , Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 11/2022, do Bộ Quốc phòng tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: qdnd.vn)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: qdnd.vn)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Các cấp chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý, trong tháng 12 sẽ diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng của đất nước, Quân đội, đối ngoại quốc phòng, do đó, các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc, thiết thực.

* Sáng 29/11, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị cho ý kiến dự thảo Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024), do Tổng cục Chính trị tổ chức.

Đánh giá cao trách nhiệm của cơ quan soạn thảo trong chủ động triển khai, hoàn thiện dự thảo Đề án nêu trên bảo đảm kỹ lưỡng, công phu, nghiêm túc; tranh thủ được ý kiến các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành, địa phương liên quan, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mang tính toàn quốc, trong đó quân đội là nòng cốt. Các hoạt động kỷ niệm cần mang tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, nhằm làm rõ vị trí, vai trò và chức năng, những hy sinh, đóng góp của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí yêu cầu, Cục Tuyên huấn rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến, nhất là những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh dự thảo đề án, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định...