Đà Nẵng: Đóng góp, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn trong tình hình mới

NDO - Ngày 27/12, Thành Đoàn Đà Nẵng và Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay”.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn là một trong những khâu đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.

Trong đó, việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài, có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức Đoàn; góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền các cấp.

Trong thời gian qua, Thành Đoàn Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, thực sự là người bạn đồng hành cùng đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Thành Đoàn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng mới để cán bộ Đoàn có khả năng bắt kịp với xu thế phát triển của thanh niên, hướng tới có khả năng tạo ra trào lưu, mô hình dẫn dắt thanh niên.

Bên cạnh đó, Đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh đào tạo cán bộ thông qua thực tiễn hoạt động phong trào; tăng cường đi cơ sở; tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn hướng đến việc xây dựng phong cách cán bộ Đoàn trong từng khối đối tượng; triển khai các giải pháp xây dựng Đoàn thật sự kỷ luật, kỷ cương, chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, vẫn có rất nhiều thách thức mới đối với công tác “xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay”, đó là: Việc luân chuyển cán bộ đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ đoàn, việc tuyển dụng cán bộ đoàn gặp nhiều khó khăn, thiếu kịp thời.

Chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ đoàn chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận cán bộ đoàn còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ. Cán bộ đoàn nhiều nơi bị thiếu, không được bổ sung thường xuyên.

Bên cạnh thảo luận về những mô hình hay, những cách làm hiệu quả, những kinh nghiệm từ thực tiễn ở cơ sở; các đại biểu cũng đã đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới như: Thường xuyên tổ chức các chương trình, sân chơi để cán bộ đoàn cọ xát với thực tiễn; nghiên cứu những chương trình, giáo trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn có chất lượng hơn; thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, từ đó có những kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực phù hợp; có chính sách bảo đảm vật chất, động viên tinh thần cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ Phó Bí thư Đoàn các phường cần có chế độ, phụ cấp phù hợp…

Các ý kiến, đề xuất góp phần xác định đúng các khó khăn, thách thức đang đặt ra cũng như phân tích những cơ hội, là tiền đề để thành phố có những chính sách phù hợp, đầy đủ đối với cán bộ Đoàn.