An ninh văn hóa thời kỳ công nghệ số

An ninh văn hóa thời kỳ công nghệ số

An ninh văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm cho phát triển văn hóa bền vững, và là một bộ phận không thể tách rời của an ninh quốc gia. Trong thời kỳ công nghệ số, với sự hỗ trợ của các thành tựu khoa học, việc lan tỏa các giá trị văn hóa trở nên nhanh chóng, thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho công tác bảo vệ an ninh văn hóa.

Toàn cảnh phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 23/10.

Tổ chức phiên tòa trực tuyến hướng đến xây dựng tòa án điện tử

Tổ chức phiên tòa trực tuyến là yêu cầu cần thiết trong tình hình hiện nay, bảo đảm tư pháp không chậm trễ trong bối cảnh dịch bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động của tòa án, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, hướng đến xây dựng tòa án điện tử.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Sự khác biệt giữa Chính phủ điện tử và Chính phủ số

Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, khác biệt cốt lõi của Chính phủ số, đó là sử dụng dữ liệu để ra quyết định và coi dữ liệu như là một loại tài nguyên mới, đó là chuyển đổi về cách thức ra quyết định của cơ quan chính quyền dựa trên các báo cáo bản giấy sang dựa trên dữ liệu phân tích, định lượng và tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.