Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động

NDO - Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong ba ngày từ 22 đến 24/9. Sáng 22/9, Đại hội đã chính thức diễn ra phiên làm việc đầu tiên tại Hội trường thành phố với 549 đại biểu tham dự.
0:00 / 0:00
0:00
Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: THẾ ANH)
Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: THẾ ANH)

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thành phố, diễn ra trong bối cảnh đoàn viên, người lao động Thành phố đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI.

Với phương châm Đại hội: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028 tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường củng cố niềm tin, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn thành phố tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn là cơ sở chính trị-xã hội vững chắc của Đảng bộ, chính quyền thành phố, đóng góp vào phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động ảnh 1

Các đại biểu dự Đại hội công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sáng 22/9. (Ảnh: THẾ ANH)

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy cho biết: Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ, Thường trực Ban Thường vụ đã tổ chức lãnh đạo hệ thống công đoàn thành phố thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ được các cấp Công đoàn thành phố tập trung thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng.

Cùng với đó, công tác chăm lo được đầu tư, đổi mới, đa dạng hình thức, các chương trình phúc lợi đoàn viên ngày càng nâng chất mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên và người lao động; các phong trào thi đua yêu nước được triển khai rộng khắp, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động, các phong trào ngày càng đi vào thực chất, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Hệ thống công đoàn thành phố còn mở rộng phương thức tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn, đổi mới quy trình vận động, tăng cường sự chủ động tham gia của người lao động trong việc thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát...

Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung triển khai ba khâu đột phá theo định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2023-2028, là: Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; Xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.