Công bố kết quả kiểm tra tại Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước

NDO - Chiều 10/11, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị công bố kết quả kiểm tra tại Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước làm việc với Đoàn.

Đoàn kiểm tra đã công bố kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu về tham nhũng kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá các tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế, tiêu cực tại Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

Báo cáo nêu rõ, 10 năm qua, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước đã phát hiện chuyển giao 73 nguồn tin về tội phạm đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng đã tiếp nhận 14.739 báo cáo giao dịch đáng ngờ, chuyển giao cho cơ quan Công an 701 vụ việc.

Cơ quan Giám định Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 296 quyết định trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng, đã giải quyết 273 quyết định, từ chối 23 quyết định…

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực này còn một số hạn chế, như việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tự kiểm tra đối với các ngân hàng thương mại có lúc, có nơi chưa hiệu quả. Kết quả phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc qua công tác kiểm tra giám sát của Đảng còn hạn chế. Số vụ phát hiện có dấu hiệu tội phạm chuyển sang Cơ quan điều tra xử lý còn ít, chưa phản ánh đúng thực chất tình hình…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước trong các lĩnh vực, nội dung công tác được Đoàn kiểm tra.

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí đề nghị Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực; kịp thời, sớm khắc phục các hạn chế, sai phạm mà báo cáo thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã chỉ ra…

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng thay mặt Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước tiếp thu đầy đủ ý kiến, kết luận, chỉ đạo của Đoàn.

Đồng chí bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo sớm khắc phục những hạn chế, bất cập, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế, tiêu cực trong thời gian tới.