Triển khai quyết định kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước

Ngày 1/8, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 539 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn, chủ trì hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn, chủ trì hội nghị. (Ảnh: SAV)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn, chủ trì hội nghị. (Ảnh: SAV)

Tại hội nghị đại diện Đoàn kiểm tra trình bày Quyết định 539-QĐNS/TW ngày 13/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với các Ban cán sự đảng: Bộ Giao thông vận tải, Kiểm toán Nhà nước và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Theo đó, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; báo cáo kết quả kiểm tra các ban cán sự theo quyết định, trình Bộ Chính trị (qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương) trong quý III/2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước xây dựng báo cáo dựa trên đề cương chi tiết đã được ban hành; chú ý chất lượng báo cáo, tránh hình thức; bảo đảm thời gian theo yêu cầu. Trong xây dựng nội dung, cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII, đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước; tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là công tác xây dựng đội ngũ, cán bộ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước và Đoàn kiểm tra phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra, đồng thời tránh làm ảnh hưởng công việc thường xuyên, công việc chuyên môn của các bên; thông qua công tác kiểm tra, giám sát giúp Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và bất cập, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để cơ quan này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán phụ trách Kiểm toán Nhà nước tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra. Đồng chí cũng nêu rõ việc chỉ đạo Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, thực hiện trung thực, đầy đủ các nội dung được kiểm tra, giám sát.