Công bố 3 nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự

NDO -

Ngày 30/7, trong công văn gửi các cơ quan báo chí, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 27/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 22 đồng chí.

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội.
Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội.

Cụ thể, gồm các đồng chí: Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ; Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công thương; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông vận tải; Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Xây dựng; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế; Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ và Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2021.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng cho biết: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã ký ban hành Nghị quyết số 28/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước, theo đó ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước, theo đó, các đồng chí có tên sau đây là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh: Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng và Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2021.

Nghị quyết thứ ba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 26/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các đồng chí: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2021.