Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

NDO -

Sáng 6/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tới hơn 14.500 cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ qua kết nối trực tuyến tới 27 điểm cầu các quận, huyện, đảng bộ trực thuộc Thành ủy và 198 điểm cầu xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) tại điểm cầu Trung tâm thành phố Hải Phòng.
Quang cảnh nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) tại điểm cầu Trung tâm thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, Thành ủy Hải Phòng cũng triển khai Kế hoạch số 122-KH/TU, ngày 28/2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến nêu rõ, việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Kế hoạch 122-KH/TU của Thành ủy Hải Phòng là nhằm tạo bước phát triển mới của Đảng bộ thành phố trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. 

Đồng thời, qua đó cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động và quyết tâm thực hiện thắng lợi Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Kế hoạch 122-KH/TU trong toàn Đảng bộ thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Trần Lưu Quang đã yêu cầu các cấp ủy tiếp thu đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Trung ương, Thành ủy một cách nghiêm túc; các cấp ủy cũng cần tổ chức hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương, đơn vị mình.

Mặt khác, các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 4 và các quy định, kết luận của Hội nghị tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Hải Phòng.