Kết quả thư bạn đọc

Chuyển nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Chí đến đồng chí Bí thư Huyện ủy Đông Anh, TP Hà Nội để xem xét, chỉ đạo giải quyết

NDO - Báo Nhân Dân phản ánh đơn của ông Nguyễn Văn Chí, ở Đội 1 thôn Nhuế, xã Kim Chung (huyện Đông Anh, TP Hà Nội), khiếu nại về việc: UBND xã Kim Chung giả mạo biên bản thanh lý hợp đồng; Lập biên bản vi phạm hai lần cùng một hành vi vi phạm hành chính; UBND huyện Đông Anh ban h ành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00

Cụ thể: Năm 1988, gia đình ông Nguyễn Văn Chí thuê thầu đất ao số 3 để thả cá tại thôn Nhuế của Hợp tác xã Kim Chung, huyện Đông Anh với diện tích 22 sào (7.920m2). Ngoài ra, ông Chí còn cải tạo, khai hoang thêm khu đất ven bờ ao là thùng hố lò gạch cũ của địa phương.

Ngày 2/12/1994, Hợp tác xã Kim Chung ký Hợp đồng thu sản lượng trồng nhãn thời hạn 50 năm với ông Côi (bố của ông Chí) trên một phần diện tích đất gia đình ông Chí khai hoang từ năm 1988. Quá trình sử dụng, gia đình ông Chí đã được địa phương cho phép xây dựng nhà cấp 4 để trông nom hoa màu, cải tạo đất (hiện trạng trên đất có ba căn nhà được xây dựng vào các năm 1988, 1992 và 1994).

Ngày 10/10/2001, gia đình ông Nguyễn Văn Chí và UBND xã Kim Chung ký lại Hợp đồng số 48/HĐ-KT giao khoán nuôi thả cá, với tổng diện tích là 12.088m2 (các Bên cũng không hủy hợp đồng kinh tế đã ký ngày 02/12/1994). Phần diện tích 12.088m2 này chủ yếu là diện tích đất gia đình ông Chí cải tạo, khai hoang gò đồi, thùng hố chung quanh ao số 3. Tuy nhiên, trong năm 2001, UBND xã Kim Chung lại ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho gia đình ông Luân, bà Ngải 10.900 m2 (đất ao số 3). Việc UBND xã Kim Chung ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho gia đình ông Luân, bà Ngải trên phần diện tích đất gia đình ông Chí khai hoang sử dụng hợp pháp là không đúng quy định.

Ngày 7/10/2009, UBND xã Kim Chung đã giả mạo Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán nuôi thả cá khu vực ao số 3 thôn Nhuế, xã Kim Chung (ngày 7/10/2009, ông Chí không có mặt ở địa phương, vì vậy không có việc ông Chí ký vào biên bản này); Hợp đồng ông Chí ký với xã là hợp đồng trên diện tích đất ông Chí khai hoang, đang sử dụng dụng là Hợp đồng số 48/HD-KT ngày 10/10/2001 với diện tích 12.088m2, không phải hợp đồng số 46/HĐ-KT ngày 16/4/2001 diện tích 22.988m2 như trong Biên bản thanh lý giả mạo.

Theo quy định, một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị lập biên bản và ra quyết định xử phạt một lần. Tuy nhiên, UBND xã Kim Chung đã lập biên bản vi phạm với ông Chí hai lần (lần 1: Biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC ngày 28/4/2020; lần 2: Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC ngày 4/3/2021). Ngày 11/3/2021, UBND huyện Đông Anh căn cứ biên bản sai trái nêu trên để ban hành Quyết định số 763/QĐ-XPVPHC về xử phạt 40 triệu đồng đối với ông Chí là trái quy định của pháp luật.

Về nội dung này, Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản trả lời số 1987/PBT-BNCTU/th của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, nội dung chính như sau: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính; Ban Nội chính Thành ủy đã chuyển nội dung đơn nêu trên đến đồng chí Bí thư Huyện ủy Đông Anh để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.