Chuyển đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đình Việt đến UBND quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

NDO - Ngày 11/9/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng có Văn bản trả lời số 4615/STNMT-KTĐGĐ, nội dung chính như sau:
0:00 / 0:00
0:00

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng nhận được công văn của Báo Nhân Dân, trong đó có nội dung đề nghị kiểm tra, xử lý đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đình Việt, đại diện các hộ dân có đất thu hồi tại địa chỉ số: 728A1, 728A2, 728A3, 728A4, 728A5 và 728B1 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng có đất thu hồi thực hiện Dự án xây dựng Khu đô thị ven sông Lạch Tray tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng đã nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đình Việt (đề ngày 16/5/2023). Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Điều 20 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Điều 30 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND thành phố Hải Phòng quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng đã chuyển đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đình Việt đến UBND quận Lê Chân để xem xét, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.