Kết quả thư bạn đọc:

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thu Sơn đến Giám đốc Công an tỉnh Long An

NDO - Báo Nhân Dân nhận được công văn số 10820/UBND-NCTCD ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh Long An thông tin về việc liên quan đơn của bà Nguyễn Thị Thu Sơn (ngụ số 288, ấp Nhơn Trị 2, xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An).
0:00 / 0:00
0:00
Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thu Sơn đến Giám đốc Công an tỉnh Long An

Sau khi xem xét vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Long An thông tin như sau:

Ngày 18/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhận được đơn ghi ngày 11/10/2022 của bà Nguyễn Thị Thu Sơn tố giác tội phạm và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra quyết định “không khởi tố” của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ.

Ngày 19/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã có Công văn số 9750/UBND-NCTCD chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thu Sơn đến Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra nội dung đơn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhận được đơn ghi ngày 4/11/2022 của bà Nguyễn Thị Thu Sơn yêu cầu cấp trên điều tra quyết định “không khởi tố” của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ.

Ngày 14/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã có Công văn số 10661/UBND-NCTCD chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thu Sơn đến Giám đốc Công an tỉnh Long An kiểm tra nội dung đơn, giải quyết theo quy định của pháp luật.