Kết quả thư bạn đọc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên xem xét, giải quyết đơn phản ánh của bạn đọc

Văn bản trả lời số 385/TTr-TDXLĐT ngày 21/10/2022 của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nội dung chính như sau:
0:00 / 0:00
0:00
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên xem xét, giải quyết đơn phản ánh của bạn đọc

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản của Báo Nhân Dân về việc chuyển nội dung đơn của bạn đọc tố cáo sai phạm tại Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên trong công tác tổ chức, bổ nhiệm cán bộ; thu chi tài chính có dấu hiệu khuất tất, không minh bạch nhưng chậm bị xử lý.

Căn cứ quy định của Luật Tố cáo, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển nội dung nêu trên đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến Báo Nhân Dân.