Ống đựng mẫu bệnh phẩm được đánh dấu dương tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ. (Ảnh: Reuters)

Ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam thuộc chủng có nguồn gốc từ Tây Phi

Kết quả giải trình tự gene của ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam là chủng Monkeypox virus thuộc biến thể Clade IIb có nguồn gốc từ Tây Phi. Đây là biến thể đậu mùa khỉ có nguồn gốc từ Tây Phi và được cho là đang gây ra làn sóng bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu.