Cao Bằng tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

NDO - Ngày 30/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17 đã tiến hành Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), thông qua các nghị quyết quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh địa phương. Trong đó, có nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu góp ý các tờ trình và dự thảo nghị quyết.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu góp ý các tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Theo nội dung nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ khoảng hơn 663 tỷ đồng, huy động từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn xã hội hóa.

Dự kiến, giai đoạn 2022-2023, sẽ hỗ trợ xóa xong 6.110 nhà tạm, nhà dột nát. Mức hỗ trợ, nhà sửa chữa 30 triệu đồng/nhà; nhà làm mới từ 44 đến 55 triệu đồng/nhà.

Giai đoạn 2024 và 2025, sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của các hộ nghèo và cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát.

Theo đánh giá, chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn là bước đột phá chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn, với quan điểm “an cư, lạc nghiệp”.

Cao Bằng tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo ảnh 1

Quang cảnh kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng cũng xem xét, thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 15 trụ sở Công an xã ở những địa bàn khó khăn; các nghị quyết về chủ trương đầu tư xây mới và mua sắm trang thiết bị, nâng cao năng lực cho các đơn vị trong ngành y tế địa phương; Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép, huy động nguồn vốn và tỷ lệ dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022; Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn; Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước; Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 và một số nghị quyết quan trọng.

Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã tiến hành quy trình miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đối với các đồng chí: Đoàn Trọng Hùng, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ; Nguyễn Anh Quế, nguyên Giám đốc Sở Công thương; Lã Hoài Nam, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải (do chuyển công tác).

Kỳ họp cũng bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đối với các đồng chí: Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Phạm Văn Cao, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng.