Cần có các giải pháp cụ thể để sớm hoàn thành thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh

NDO -

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ chín, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay (10/3) cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết, đánh giá tổng thể việc thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và kế hoạch triển khai dự án giai đoạn tiếp theo.

Quang cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng đường Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng đường Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ đã tích cực chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Công trình đường Hồ Chí Minh đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Tuy nhiên, Dự án vẫn chưa hoàn thành nối thông toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) theo yêu cầu của Nghị quyết. Do đó, cần đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện Dự án trong giai đoạn tiếp theo.

Chưa hoàn thành nối thông toàn tuyến

Tham gia ý kiến thảo luận, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho rằng, để bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả, cần khảo sát lại và báo cáo Quốc hội đối với các dự án thành phần tiếp theo.

Đối với phân kỳ đầu tư sau năm 2020, một số đoạn đường Hồ Chí Minh được quy hoạch là đường cao tốc bắc-nam phía Tây; một số đoạn đi trùng cao tốc bắc-nam phía Đông, triển khai đầu tư một số đoạn theo giai đoạn phân kỳ; một số đoạn tuyến khác đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, do đó, cần rà soát để bảo đảm không bị chồng chéo, trùng lặp các dự án.

Tham gia ý kiến thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng, cần tách bạch đối với các dự án đã quy hoạch là đường cao tốc bắc-nam phía Tây; một số đoạn đi trùng cao tốc bắc-nam phía Đông; chú trọng vào những đoạn chưa được đầu tư.

Theo đại biểu, giai đoạn tiếp theo, Chính phủ cần có báo cáo chi tiết, cụ thể hơn để Quốc hội chủ động trong công tác giám sát về phân kỳ đầu tư, hình thức đầu tư, vốn, tiến độ bảo đảm của các dự án thành phần còn lại.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có nhiều cố gắng trong việc đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, tuyến đường có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng.

Nhấn mạnh việc cơ bản hoàn thành dự án đã góp phần quan trọng vào yêu cầu phát triển của đất nước, nhất là khu vực miền núi phía bắc, miền trung, Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ; các đại biểu đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện dự án, không đáp ứng tiến độ và yêu cầu theo Nghị quyết của Quốc hội.

Cần xem xét tổng thể các nguyên nhân chủ quan, khách quan về trách nhiệm của địa phương, của Trung ương để đánh giá một cách toàn diện cho việc thực hiện dự án này.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, thảo luận và quyết định về Báo cáo tổng thể Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ ba.

Đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến thẩm tra và ý kiến tham gia của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh báo cáo theo hướng chỉ thực hiện tiếp các đoạn, tuyến đang dở dang; tổng kết kết thúc dự án, thực hiện quyết toán dự án theo quy định.

Cần có các giải pháp cụ thể để sớm hoàn thành thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Xác định rõ tổng nhu cầu vốn đầu tư

Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết, Dự án đường Hồ Chí Minh là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 năm 2004.

Dự án dự định sẽ thông tuyến vào năm 2010. Tuy nhiên, để phù hợp nguồn lực và thực tế triển khai, năm 2013, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 66/2013/QH13 để điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Qua quá trình giám sát, Ủy ban Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy Chính phủ đã tích cực chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Công trình đường Hồ Chí Minh đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Tuy nhiên, cho đến nay, theo Báo cáo của Chính phủ, Dự án vẫn chưa hoàn thành nối thông toàn tuyến theo yêu cầu của Nghị quyết.

Tính đến thời điểm hiện tại, để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh còn lại 171 km của 3 đoạn: Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn; Đoan Hùng-Chợ Bến và Rạch Sỏi-Bến Nhất-Gò Quao-Vĩnh Thuận chưa bố trí vốn để triển khai thực hiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy cũng cho biết, theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Nghị quyết, cơ cấu nguồn vốn và dự toán từng dự án thành phần do Chính phủ thẩm định, phê duyệt và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo kế hoạch năm.

Qua giám sát Ủy ban thấy rằng, nhiệm vụ này chưa được thực hiện đầy đủ và cụ thể. Ngoài ra, Báo cáo của Chính phủ chưa nêu được cơ sở xác định tổng nhu cầu vốn đầu tư để nối thông toàn tuyến, trong khi Nghị quyết của Quốc hội không quy định tổng mức đầu tư của toàn bộ Dự án; việc tuân thủ các nguyên tắc theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị quyết của Quốc hội.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị Chính phủ xem xét, cân đối nguồn lực, bố trí nguồn vốn thích hợp và quyết tâm chỉ đạo hoàn thành các dự án thành phần còn lại trong giai đoạn 2021-2025, trong đó đề nghị Chính phủ bố trí đủ và kịp thời nguồn vốn để hoàn thành 3 dự án đoạn Chợ Chu-Ngã Ba Trung Sơn, Cổ Tiết-Chợ Bến và Rạch Sỏi-Bến Nhất-Gò Quao-Vĩnh Thuận.

Đồng thời, cơ quan thẩm tra đề nghị cần chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và phê duyệt các quy hoạch có liên quan. Tiếp tục đầu tư nâng cấp đường Hồ Chí Minh theo quy mô tại Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021.

Việc tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là mục tiêu hết sức quan trọng để khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo khu vực phía Tây. Căn cứ nhu cầu vận tải và điều kiện nguồn lực của quốc gia để phân kỳ đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh khu vực, Chính phủ xác định các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để hoàn thành các mục tiêu trên...

Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm