Các trạm thu phí trên đại lộ Bình Dương thu phí bảo đảm theo quy định

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC), đơn vị được giao quản lý vận hành quốc lộ 13 (đại lộ Bình Dương) vừa cho biết, doanh nghiệp luôn thực hiện đúng yêu cầu mà Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương triển khai, trong đó có việc điều chỉnh mức giá phí dịch vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ.

Trạm thu phí trên Đại lộ Bình Dương.
Trạm thu phí trên Đại lộ Bình Dương.

Trước những thông tin trái chiều về việc trạm thu phí BOT Đại lộ Bình Dương gồm: Trạm Lái Thiêu, Suối Giữa (quốc lộ 13) do Becamex IJC làm chủ đầu tư không thực hiện giảm 2% thuế giá trị giá tăng (VAT)/giá vé theo Nghị quyết 43/2022/NQ-QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP nhằm hỗ trợ chia sẻ khó khăn với người dân, người tiêu dùng, góp phần đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19, Becamex IJC đã có văn bản giải trình gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương. 

Theo đó, thực hiện theo hướng dẫn về xác định mức giá cụ thể sau khi áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8% của Sở Giao thông Vận tải Bình Dương, với những nội dung ghi rõ:

(1) Mức giá cụ thể chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng = Mức giá cụ thể hiện hành bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng /(chia) cho 1,1.

(2) Số thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 8% = Mức giá cụ thể chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng X(nhân) với 8%.

(3) Mức giá cụ thể bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (3=1+2) = Mức giá cụ thể chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng +(cộng) với thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 8%.

(4) Giá vé bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng được làm tròn số đến đơn vị hàng nghìn đồng.

Như nội dung tại mục (4) mà Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương ghi rõ, nên giá vé thu phí tại 2 trạm thu phí trên quốc lộ 13 sau khi làm tròn vẫn giữ nguyên như mệnh giá đang áp dụng. Cùng với đó, số tiền chênh lệch mệnh giá vé sau khi làm tròn được Becamex IJC hạch toán theo đúng quy định hiện hành.

Theo Becamex IJC, thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc xác định mức giá cụ thể sau khi áp dụng mức thuế suất đã giảm, trong văn bản có ghi rõ “Giá vé bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng được làm tròn số đến đơn vị hàng nghìn đồng” nên giá vé thu phí tại 2 trạm thu phí trên quốc lộ 13 sau khi làm tròn vẫn giữ nguyên là 15.000 đồng, 18.000 đồng và 20.000 đồng. Số tiền chênh lệch mệnh giá vé sau khi làm tròn được Becamex IJC, chủ đầu tư của 2 trạm thu phí trên Đại lộ Bình Dương, hạch toán theo đúng quy định hiện hành.

Các Trạm thu phí trên Đại lộ Bình Dương thu phí bảo đảm theo quy định -0

Trước đó, Becamex IJC đã có văn bản báo cáo gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc giá vé được làm tròn số đến đơn vị hàng nghìn đồng và xin hướng dẫn hạch toán số tiền chênh lệch mệnh giá vé sau khi làm tròn số để hạch toán theo đúng quy định hiện hành. Ngay sau đó, căn cứ theo Thông tư của Bộ Tài chính, Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn Becmex IJC đưa khoản chênh lệch làm tròn vào thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Bộ. 

Becamex IJC khẳng định, đơn vị được giao quản lý vận hành quốc lộ 13 luôn thực hiện đúng yêu cầu mà Sở Giao thông vận tải Bình Dương triển khai, trong đó có việc điều chỉnh mức giá phí dịch vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp Nghị định số 15/2022/NĐ-CP; đồng thời, tăng cường phối hợp trong quá trình tổ chức giao thông tại các trạm thu phí bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn thông suốt.