Các đơn vị cần có kế hoạch khuyến khích cán bộ sáng tạo, đổi mới

NDO -

Chiều 4/6, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung (Kết luận 14 của Bộ Chính trị), Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế hoạch số 124-KH/TU để triển khai thực hiện. 

Theo đó, sự đổi mới, sáng tạo phải trên cơ sở thực tiễn và khoa học, không trái chủ trương, quan điểm, đường lối, Hiến pháp, nguyên tắc và Điều lệ Đảng, nhận diện rõ những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không còn phù hợp với thực tiễn, hiệu quả và có khả thi.

Cùng với đó, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá không có nghĩa là làm liều, không có tính toán. Khi xuất hiện tình huống từ thực tế đòi hỏi phải giải quyết sớm nhưng chưa có trong quy định, cán bộ cần đưa ra nhiều phương án giải quyết, chọn phương án có tính đột phá thì phải được tính toán kỹ lưỡng, dự báo được tình huống xấu nhất có thể xảy ra để chuẩn bị biện pháp khắc phục. 

Các ý tưởng sáng tạo, đột phá là của từng cá nhân hoặc của nhóm cá nhân phải được cấp có thẩm quyền thông qua và đồng ý về chủ trương, hỗ trợ về mọi mặt để tổ chức thực hiện. Đối với các trường hợp bức thiết khẩn cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề xuất, báo cáo cấp thẩm quyền quyết định và chỉ đạo cụ thể. 

Trong quá trình thí điểm thực hiện ý tưởng, cách làm sáng tạo, cấp có thẩm quyền phải tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế; cần đánh giá kết quả một cách khách quan đầy đủ đối với từng phần việc cụ thể.

Các đơn vị cần có sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, giải pháp thí điểm, đổi mới, sáng tạo có hiệu quả; kịp thời xem xét, nghiên cứu báo cáo đề xuất thể chế hóa bổ sung quy định, tạo cơ sở pháp lý để nhân rộng các mô hình, giải pháp đó. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng xứng đáng; xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao.

Kế hoạch nêu rõ, trong đánh giá cán bộ, phải lấy hiệu quả hoàn thành các ý tưởng, giải pháp đột phá, kết quả hoàn thành việc khó, nhiệm vụ quan trọng để làm tiêu chí quan trọng hàng đầu trong đánh giá, nhận xét, bổ nhiệm cán bộ; ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các đơn vị cần có kế hoạch riêng cho mình để khuyến khích sáng tạo, đổi mới, góp phần tạo ra những giá trị đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, việc thực hiện kế hoạch triển khai Kết luận 14 của Bộ Chính trị là khơi nguồn sáng tạo cho cán bộ các cấp trên mọi mặt công tác và đời sống. Đây cũng là một bước tiến trong quá trình khuyến khích, bảo vệ, là một bước tiến để cán bộ an tâm công tác, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ vì lợi ích chung; qua đó phát huy, huy động được trí tuệ, nguồn năng lượng, nguồn lực, để thực hiện nhiệm vụ tốt nhất, hiệu quả nhất.