Cả nước có hàng nghìn công trình vi phạm về phòng cháy

Trước đó, Bộ Công an đã đưa ra thống kê về các khu chung cư vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy, thông tin này được Bộ Công an đưa ra trong báo cáo công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2023 gửi tới Thủ tướng mới đây. Bộ Công an cho biết, qua kiểm tra gần 4.000 nhà chung cư trên cả nước, lực lượng công an đã phát hiện hàng nghìn chung cư vi phạm ở khắp các tỉnh, thành phố.