Bộ trưởng Nội vụ nói về việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức

NDO -

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết đang đang phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi các tiêu chí về chuyển ngạch của công chức và hạng viên chức. Theo đó, sẽ không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nữa, mà chỉ quy định về năng lực sử dụng ngoại ngữ và tin học, thể hiện trong các kỳ thi kiểm tra trên máy tính và không yêu cầu phải cung cấp văn bằng, chứng chỉ.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, ngày 9-11.
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, ngày 9-11.

Ngày 9-11, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội đã đề cập vấn đề đơn giản hóa văn bằng chứng chỉ, loại bỏ tình trạng “cử tri phải thi nhau đi học các chứng chỉ ngoại ngữ để hoàn thành chứng chỉ viên chức”, theo như phản ánh ở phần chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Chiến (đoàn TP Hà Nội).

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chức và viên chức đã được thông qua. Trong quá trình tổ chức triển khai Luật sửa đổi năm 2019, các nghị định của Thủ tướng Chính phủ cũng tập trung xem xét giảm bớt các thủ tục trong việc tuyển dụng, quản lý, thi nâng ngạch, thăng hạng viên chức, kể cả quá trình bổ nhiệm cán bộ.

Theo Bộ trưởng, về vấn đề tuyển dụng, lần này nghị định Chính phủ đã quy định là đối với những trường hợp khi tốt nghiệp các bằng chuyên môn đã chuẩn về đầu ra ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí dụ như ngoại ngữ thuộc trình độ bậc 3 thì không cần yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ nữa, nếu trường đại học đã đào tạo chuẩn rồi là không cần nữa. “Tương ứng như thế, trong vấn đề tuyển sinh đại học và thi nâng ngạch, nếu những đối tượng được miễn thi tin học, ngoại ngữ thì không cần phải nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ nữa”- Bộ trưởng cho biết.

Để thực hiện vấn đề này, trong nghị định cũng giao cho các bộ quản lý chuyên ngành về cán bộ, công chức, viên chức sẽ ban hành thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn của ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp của viên chức, trong đó là có quy định về trình độ về tin học và ngoại ngữ theo từng vị trí việc làm. Có những vị trí không cần phải có trình độ ngoại ngữ thì không cần phải quy định, những vị trí cần có trình độ ngoại ngữ ở cấp bậc cao hơn thì chúng ta quy định trong từng vị trí việc làm.

Bộ trưởng cũng nêu rõ, để tiến tới bỏ các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong vấn đề tuyển dụng, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi các tiêu chí về chuyển ngạch của công chức và hạng viên chức.

Theo đó, sẽ không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nữa, mà chỉ quy định về năng lực sử dụng ngoại ngữ và tin học, thể hiện trong các kỳ thi kiểm tra trên máy vi tính và không yêu cầu phải cung cấp văn bằng, chứng chỉ.

Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ cũng đã phối hợp Bộ GD-ĐT ban hành các thông tư sửa đổi về chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và phổ thông công lập, theo đó cũng không quy định chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong tiêu chuẩn đào tạo và bồi dưỡng.

Trong công tác bổ nhiệm cán bộ, Bộ trưởng tiếp tục làm rõ, là khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải có bảy văn bằng, chứng chỉ, tập trung chủ yếu: trình độ chuyên môn; lý luận về chính trị; trình độ quản lý nhà nước. Đây là ba chứng chỉ cơ bản khi đề bạt, bổ nhiệm, còn những văn bằng, chứng chỉ khác chỉ phục vụ trong quá trình đào tạo tiếp theo.