Đắk Nông cần sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh để phát triển

NDO -

Chiều 1/7, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Đắk Nông về việc triển khai đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên của tỉnh Đắk Nông.

Đoàn công tác của Trung ương làm việc với tỉnh Đắk Nông về kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị.
Đoàn công tác của Trung ương làm việc với tỉnh Đắk Nông về kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị.

Dự cùng Đoàn công tác của Trung ương có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công thương.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đoàn công tác cũng được nghe báo cáo liên quan đến tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh về chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, ổn định dân di cư tự do, phát triển năng lượng tái tạo, khai thác bauxite, bảo vệ và phát triển rừng, phát triển du lịch trên địa bàn, cũng như tình hình phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Nông 6 tháng đầu năm 2022.

Cụ thể, từ năm 2004 đến 2020, Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành 12 Nghị quyết về phát triển các lĩnh vực kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn để cụ thể hoá Nghị quyết 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW, qua đó gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Trong giai đoạn 2004-2010, tổng sản phẩm trên địa bàn (giá cố định 1994) năm 2010 đạt 4.185 tỷ đồng, tăng 14,37% so với năm 2009, tăng hơn 2,32 lần so với năm 2004, bình quân tăng trưởng trong giai đoạn là 15,07%/năm.

Giai đoạn 2010-2015, tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2015 đạt 15.170 tỷ đồng, tăng 7,15% so với năm 2014, tăng hơn 1,47 lần so với năm 2010, bình quân tăng trưởng trong giai đoạn đạt 8,03%/năm. Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,02%, quy mô nền kinh tế tăng 1,34 lần so với đầu nhiệm kỳ; bước đầu huy động được tiềm năng khoáng sản bauxite, alumin vào tăng trưởng, quy mô khu vực công nghiệp tăng 1,78 lần, tốc độ bình quân đạt 12,22%/năm, đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. GRDP bình quân đầu người tăng từ 38,65 triệu đồng năm 2016 lên 47,76 triệu đồng vào năm 2020, đưa Đắk Nông thoát khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp.

Đắk Nông đề xuất Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Nghị quyết về "phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", trong đó xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mang tính đột phá gắn với các cơ chế, chính sách đặc thù trong các lĩnh vực tạo điều kiện khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển góp phần thu hẹp khoảng cách so với các vùng kinh tế khác của cả nước.

Quốc hội xem xét, ban hành “Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chích sách đặc thù phát triển tỉnh Đắk Nông” với một số cơ chế riêng về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; cơ chế về phân bổ vốn đầu tư công, cơ chế về quản lý rừng, đất đai, cơ chế về thu hút đầu tư, ưu đãi đầu tư, cơ chế về thuế.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ đầu tư cho Đắk Nông một số dự án trọng điểm, có tính liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, nút thắt lớn nhất của Đắk Nông là quy hoạch chưa đồng bộ, chưa phù hợp với yêu cầu mới; cơ sở hạ tầng về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa còn nhiều bất cập. Vì vậy, trong quy hoạch tỉnh thời gian tới, Đắk Nông phải lưu ý về lĩnh vực công nghiệp, giao thông, thương mại dịch vụ, chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp. Tập trung quản lý bảo vệ rừng, chú trọng trồng rừng để tăng độ che phủ. Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên năng lượng nắng và gió. Tập trung phát triển tổ hợp công nghiệp khai thác, chế biến bauxite-alumin-nhôm và các dịch vụ phụ trợ khác...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh, Đắk Nông cơ bản đã đạt được nhiều kết quả quan trọng so với mục tiêu đề ra của nghị quyết; tình hình an ninh, chính trị được ổn định và giữ vững; đời sống tinh thần, vật chất của người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao; nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo và con đường đổi mới do Đảng lựa chọn và lãnh đạo.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, Đắk Nông còn rất nhiều thách thức, nguồn nhân lực còn yếu, vấn đề liên kết vùng còn thiếu đồng bộ, hiệu quả thu hút đầu tư chưa cao, phát triển còn thiếu tính bền vững. Vì vậy, thời gian tới Đắk Nông phải đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tỉnh; quy hoạch phải dựa trên Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bám vào khung định hướng phát triển của Trung ương và các bộ, ngành đã công bố để bảo đảm tính bền vững và phát triển đồng bộ, đúng định hướng.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung giữ đất, rừng, quản lý tốt dân di cư tự do, bảo đảm an ninh nguồn nước và an ninh biên giới. Cần tận dụng mọi cơ hội, sự hỗ trợ của Trug ương để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, sớm đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững ...

Đắk Nông sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh để phát triển -0 Đoàn công tác của Trung ương thăm Nhà máy Nhôm Đắk Nông - TKV tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm Nhà máy Alumin Nhân Cơ của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV và Dự án Nhà máy Điện phân Nhôm Đắk Nông của Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.