Bộ Giao thông vận tải phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc

NDO -

Ngày 28/4, Bộ Giao thông vận tải đã phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong các cơ quan, đơn vị, cán bộ, người lao động trong ngành.

Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông tham quan gian trưng bày sách tại Bộ.
Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông tham quan gian trưng bày sách tại Bộ.

Theo Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông, việc cổ vũ, phát triển văn hóa đọc là hoạt động đem lại nhiều kết quả thiết thực cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành. Phát động phong trào đọc sách góp phần tôn vinh những người làm sách, khuyến khích văn hóa đọc, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động có tri thức, có lối sống đẹp, ứng xử văn hóa.

“Thông qua đó, người lao động trong ngành không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, mà còn phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, góp phần xây dựng xã hội học tập”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cũng chỉ đạo các đơn vị Nhà xuất bản Giao thông vận tải, các cơ quan báo chí của ngành thường xuyên xuất bản những đầu sách báo, ấn phẩm báo chí có hàm lượng tri thức cao; tuyên truyền góp phần hình thành văn hóa đọc rộng khắp hơn nữa. Đồng thời, các cơ quan đơn vị trong ngành tạo điều kiện cho người lao động thường xuyên tiếp cận các ấn phẩm văn hóa thông qua việc dành kinh phí mua sách, báo; xây dựng các tủ sách, thư viện trong cơ quan...