Biểu dương 50 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến Điện Biên

NDO - Ngày 6/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 115 năm Ngày thành lập tỉnh, 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Nhấn mạnh các kết quả nổi bật mà các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt được trong các phong trào thi đua giai đoạn 2018-2023, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, khẳng định: Dù mỗi ngành, mỗi huyện, mỗi đơn vị, tập thể và từng cá nhân có cách phát động, hưởng ứng phong trào thi đua khác nhau, song kết quả thi đua chung đã cho thấy tinh thần đoàn kết, sự chung sức đồng lòng vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Qua các phong trào thi đua, góp phần đưa Điện Biên phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2018-2022 đạt 6,17%, riêng năm 2022 đạt 10,19%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; quốc phòng, an ninh đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao…

Ghi nhận, biểu dương kết quả các phong trào thi đua mà các cấp, ngành, tập thể, cá nhân đạt được thời gian qua, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên bày tỏ mong muốn, mỗi tập thể, cá nhân, các cấp các ngành sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm kết quả đạt được, góp sức thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới để thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; 115 năm Ngày thành lập tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.

Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường đề nghị trong giai đoạn tới, ngành nào, cấp nào cũng có điển hình tiên tiến tiêu biểu, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh, cho đất nước và là một trong những tiêu chí để đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ vào vị trí cao hơn.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen 20 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018-2023, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.