Biểu dương 30 gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”

Ngày 6/10, tại Phủ Chủ tịch, Cụm thi đua số 4, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Phủ Chủ tịch.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), kỷ niệm 30 năm phát động phong trào thi đua yêu “Người tốt, việc tốt” của Cụm thi đua số 4. Các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong Khu di tích Phủ Chủ tịch.

30 gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” được các đơn vị trong Cụm lựa chọn biểu dương là những bông hoa tiêu biểu trong rừng hoa “Người tốt, việc tốt” của Mặt trận và các đoàn thể được công nhận trong năm 2022.

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước, “Người tốt, việc tốt” trong hệ thống Mặt trận và các đoàn thể tại Hà Nội đã được triển khai rộng. Các hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, có nhiều đổi mới sáng tạo với hình thức đa dạng và phong phú, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.

Đáng chú ý, các đơn vị đã cụ thể hóa các phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của địa phương, đơn vị như: Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh Thủ đô gương mẫu, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”...

Từ kết quả phong trào “Người tốt, việc tốt” những năm qua, các đơn vị trong Cụm thi đua đã giới thiệu được 33 gương để thành phố công nhận danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”; 549 gương được thành phố công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; 595 gương được các đơn vị trong Cụm thi đua khen thưởng. Riêng năm 2022 đề nghị thành phố công nhận danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 4 cá nhân, công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 36 cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: Thời gian tới, Cụm thi đua số 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác thi đua, khen thưởng nói chung và phong trào “Người tốt, việc tốt” nói riêng.

Cùng với đó, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở. Chú trọng công tác khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, nhằm lan tỏa sâu rộng trong nhân dân các việc làm tốt, hành động đẹp, mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả, sáng tạo.