Hoàn Kiếm lan tỏa những tấm gương người tốt việc tốt

Sau 30 năm triển khai phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phát hiện, biểu dương, khen thưởng gần 9.546 gương “Người tốt, việc tốt” cấp quận, đề xuất khen thưởng 368 gương “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố. Phong trào đã tạo động lực để cán bộ, nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế-xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Quận Hoàn Kiếm biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua Người tốt, việc tốt năm 2022.
Quận Hoàn Kiếm biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua Người tốt, việc tốt năm 2022.

Sáng 29/9, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1992-2022; Tổng kết cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước quận Hoàn Kiếm năm 2022.

Trong 30 năm qua, phong trào “Người tốt, việc tốt” đã được phát triển cả bề rộng và chiều sâu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Thi đua thật sự là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phong trào “Người tốt, việc tốt” được thể hiện dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong cán bộ cũng như quần chúng nhân dân.

Sau 30 năm triển khai phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, quận Hoàn Kiếm đã phát hiện, biểu dương, khen thưởng gần 9.546 gương “Người tốt, việc tốt” cấp quận, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khen 368 gương “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố; có 15 cá nhân trên địa bàn quận được lựa chọn đưa vào tập sách “Những bông hoa đẹp” của thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, trong hai năm gần đây, khi phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của quận Hoàn Kiếm được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, vận dụng linh hoạt trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị phù hợp điều kiện cụ thể và tình hình dịch bệnh; gắn phong trào “Người tốt, việc tốt” với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng những phong trào thi đua yêu nước khác.

Trong dịp này, quận Hoàn Kiếm đã tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 430 gương điển hình cấp quận năm 2022. Trong đó, 16 cá nhân tiêu biểu của quận Hoàn Kiếm được Thành phố biểu dương, khen thưởng. Quận Hoàn Kiếm cũng đã trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt”.