Bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT

Thứ Bảy, 01-05-2021, 03:16

BHXH Việt Nam đã có Công văn số 1126/BHXH-CSYT ngày 29-4-2021 gửi BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân về việc phối hợp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp, thống nhất với các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT thực hiện nghiêm các công điện của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam. Trong đó, tổ chức kê đơn, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú các bệnh mãn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng (tối đa 3 tháng). Xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người bệnh theo hướng dẫn tại Công văn số 5268/BYT-KCB ngày 1-10-2020 của Bộ Y tế để phát hiện sớm và ngăn ngừa, cách ly triệt để. Hướng dẫn việc chuyển tuyến, hẹn tái khám phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương, bảo đảm thuận lợi cho người bệnh BHYT và an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

PV