Bảo vệ trẻ em trước các nội dung xấu độc trên môi trường mạng

Hè là thời điểm trẻ em có quỹ thời gian dành cho vui chơi giải trí nhiều, trong khi các bố mẹ vẫn phải đi làm vì vậy không ít gia đình cho con em sử dụng internet thoải mái khi ở nhà. Tuy nhiên, giữa ma trận thông tin trên internet, không ít trong số đó là thông tin xấu độc và trẻ em cần được bảo vệ trước điều này.