Cha mẹ vừa làm việc, vừa tranh thủ giúp con làm bài tập. (Ảnh: Reuters)

Nỗ lực kép bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Trước những lo ngại về sự an toàn của trẻ em khi lượng truy cập internet ngày một tăng trong đại dịch Covid-19, nhiều nền tảng xuyên biên giới đã đưa ra các giải pháp hỗ trợ, nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Cùng với đó là những nỗ lực của Chính phủ, từng bước xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em học tập, giao tiếp và thể hiện bản thân.