Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề với nhiều hình thức đa dạng.

Thúc đẩy việc làm bền vững cho người dân, bảo đảm quyền con người

Nỗ lực tạo việc làm thỏa đáng và bền vững cho người dân là ưu tiên của Việt Nam, góp phần bảo đảm quyền con người, đồng thời, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và hướng đến một xã hội công bằng hơn. Nỗ lực này dựa trên quan điểm nhất quán của Chính phủ là phát triển toàn diện, bao trùm và bền vững vì con người, lấy con người làm trung tâm, không phân biệt giới tính, độ tuổi, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần và địa vị xã hội.
Giáo sư Cốc Nguyên Dương, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc. (Ảnh: VI SA)

Học giả Trung Quốc khẳng định sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong trọng trách bảo đảm quyền con người

Đánh giá cao việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Giáo sư Cốc Nguyên Dương, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng, đây là lần thứ hai Việt Nam đảm đương trọng trách này, cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế với vai trò, vị thế của Việt Nam sau nhiều năm tích cực hội nhập sâu rộng với thế giới.
Chuyên gia Grigory Trofimchuk - Chủ tịch Quỹ nghiên cứu Khoa học Á-Âu. (Ảnh: TTXVN)

Nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bảo đảm quyền con người

Nhân dịp Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, phóng viên TTXVN tại Moskva đã có cuộc phỏng vấn chuyên gia Nga Grigory Trofimchuk, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ nghiên cứu khoa học Á-Âu về những nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người.