Bắc Ninh quyết nghị nhiều nội dung quan trọng phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 26/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8 để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại Kỳ họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình; đồng thời xem xét, biểu quyết thông qua 5 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, đó là: Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cứng hóa Kênh Nam, đoạn từ K8+700 đến K14+100; phân bổ kinh phí để hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 15/6/2022 về việc nâng mức quà tặng đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo và các đối tượng được tặng quà bằng hiện vật theo Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 11 Trạm Y tế xã.

Bắc Ninh quyết nghị nhiều nội dung quan trọng phát triển kinh tế-xã hội ảnh 1
Quang cảnh kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh, những nội dung được quyết nghị tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, đây là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn lực và chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn.

Nhấn mạnh năm 2022, kinh tế Bắc Ninh có nhiều tín hiệu tích cực song vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo chủ đề điều hành năm 2022 của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Đồng thời, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ.

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã phân bổ; đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu, cụm công nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền các địa phương nhanh chóng hoàn thành quy hoạch chung và các quy hoạch khác, tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư phát triển; quan tâm thích đáng cho sự phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa-xã hội.