[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

NDO - Sáng 29/11, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội tới dự Lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội tới dự Lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội tại Lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu Quốc hội tham dự Lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV ảnh 4

Các đại biểu khách mời tham dự Lễ bế mạc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV ảnh 5

Các đại biểu Quốc hội tham dự Lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV ảnh 6
Quang cảnh Lễ bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội).