[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

NDO - Chiều 3/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Phiên họp được truyền trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ảnh 3

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày báo cáo về tình hình cải cách thủ tục hành chính.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ảnh 4

Các đại biểu tham dự hội nghị.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ảnh 5

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ảnh 6

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ảnh 7

Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ảnh 8

Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng phát biểu tại điểm cầu Đà Nẵng.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ảnh 9

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ảnh 10

Các đại biểu tham dự hội nghị.