[Ảnh] Quốc hội hoàn thành nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2

NDO - Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 5/1, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội tiếp tục tiến hành họp về công tác nhân sự.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng 2 tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng 2 tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

Theo đó, Quốc hội đã thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Phạm Bình Minh và Lê Minh Chuẩn; miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên làm việc về công tác nhân sự chiều 5/1.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 4

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 5

Sau khi nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả: có 481 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.98% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 481 đại biểu tán thành (bằng 96.98% tổng số đại biểu Quốc hội).

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng 2 tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 7

Các đại biểu Quốc hội chúc mừng các đồng chí Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ mới sau khi được Quốc hội thông qua.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 8

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với các đại biểu Quốc hội sau phiên họp chiều 5/1.