[Infographic] Tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

NDO - Ngày 5/1/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
[Infographic] Tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ảnh 1
[Infographic] Tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ảnh 2