Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

NDO - Sáng 22/2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ thứ 30 để xem xét, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và các đại biểu dự phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc, gợi mở các nội dung thảo luận tại phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 3
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc, gợi mở các nội dung thảo luận tại phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 4
Quang cảnh phiên họp tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 5
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 6
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tại phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 7
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu ý kiến tại phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 8
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu ý kiến tại phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 9
Các đại biểu tham dự phiên họp.
back to top