[Ảnh] Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

NDO - Sáng 17/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 800 đại biểu từ nhiều ban, bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nghệ sĩ, đại diện tiểu biểu của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong lĩnh vực văn hóa.

Tham dự hội thảo Văn hóa 2022 có: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo.

[Ảnh] Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022 ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham quan Triển lãm “Lịch sử tỉnh Bắc Ninh qua di sản tư liệu thế giới”.

[Ảnh] Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022 ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng với các đại biểu dự hội thảo.

[Ảnh] Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022 ảnh 3

Hội thảo có sự tham gia của 800 đại biểu từ nhiều ban, bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nghệ sĩ, đại diện tiểu biểu của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong lĩnh vực văn hóa.

[Ảnh] Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022 ảnh 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dự hội thảo.

[Ảnh] Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022 ảnh 5

Quang cảnh hội thảo tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

[Ảnh] Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022 ảnh 6

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo phát biểu khai mạc.

[Ảnh] Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022 ảnh 7

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn, gợi ý nội dung thảo luận hội thảo.

[Ảnh] Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022 ảnh 8

Các đại biểu dự hội thảo.

[Ảnh] Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022 ảnh 9

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày tham luận: Chủ trương, đường lối của Đảng và một số định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, phát huy nguồn lực xây dựng nền văn hoá Việt Nam “dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học”.

[Ảnh] Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022 ảnh 10

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trình bày tham luận “Gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá trong xây dựng nông thôn mới, thêm một góc nhìn về một nông thôn đáng sống.

[Ảnh] Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022 ảnh 11

Các đồng chí chủ tọa tại phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022 ảnh 12

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày tham luận “Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số: Thực trạng và giải pháp”.

back to top