[Ảnh] Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

NDO - Ngày 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
[Ảnh] Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW ảnh 1

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp xã.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW ảnh 2

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW ảnh 3

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW ảnh 4

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu mở đầu hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW ảnh 5

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư dự hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW ảnh 6

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung chủ yếu của Quy định số 144-QĐ/TW và Hướng dẫn thực hiện Quy định.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW ảnh 7

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung chủ yếu của Quy định số 144-QĐ/TW và Hướng dẫn thực hiện Quy định.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW ảnh 8

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-QĐ/TW. (Ảnh Duy Linh)

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW ảnh 9

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh Duy Linh)

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW ảnh 10

Các đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng. (Ảnh Duy Linh)

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW ảnh 11

Các đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW ảnh 12

Quang cảnh hội nghị tại Hội trường Diên Hồng.

back to top