[Ảnh] Hình ảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

NDO - Sáng 5/12, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII với chuyên đề 1 "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới" bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
Quang cảnh hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tham dự.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và hơn 1.000 điểm cầu cấp huyện; hơn 10.000 điểm cầu cấp xã.

[Ảnh] Hình ảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự hội nghị.

[Ảnh] Hình ảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự hội nghị.

[Ảnh] Hình ảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII ảnh 3

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội nghị.

[Ảnh] Hình ảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII ảnh 4

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

[Ảnh] Hình ảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII ảnh 5

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự hội nghị tại Nhà Quốc hội.

[Ảnh] Hình ảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII ảnh 6

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Nhà Quốc hội.

[Ảnh] Hình ảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII ảnh 7

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự hội nghị tại Nhà Quốc hội.

[Ảnh] Hình ảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII ảnh 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị.

[Ảnh] Hình ảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII ảnh 9

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị.