[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ EU và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU

NDO - Chiều 17/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU. Đây là cuộc tiếp Đại sứ EU và Đại sứ, đại biện các nước thành viên EU đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kể từ khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội Khóa XV.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ EU và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự cuộc tiếp Đại sứ EU và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ EU và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các Đại sứ EU và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ EU và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ EU và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ EU và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU ảnh 4

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các đại biểu Việt Nam dự cuộc tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ EU và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU ảnh 5

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ EU và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU ảnh 6

Đại sứ EU và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU dự cuộc tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ EU và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU ảnh 7

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier phát biểu tại cuộc tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ EU và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU ảnh 8

Quang cảnh cuộc tiếp tại Nhà Quốc hội.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ EU và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU ảnh 9

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ EU và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU ảnh 10

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ EU và Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU.