Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự cuộc tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự cuộc tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste

NDO - Sáng 13/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Hà Nội đến chào và chúc mừng nhân dịp được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamphao Ernthavanh.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự cuộc tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại cuộc tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste ảnh 4

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-ASEAN; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cùng đại diện một số cơ quan của Quốc hội, Bộ Ngoại giao dự cuộc tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste ảnh 5

Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamphao Ernthavanh, Chủ tịch ASEAN 2024 phát biểu tại cuộc tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste ảnh 6

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste ảnh 7

Quang cảnh cuộc tiếp tại Nhà Quốc hội.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste ảnh 8

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste.

back to top