[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi

Triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022 thu hút sự tham gia của các lực lượng và công ty phát triển công nghệ quốc phòng và hàng không vũ trụ không chỉ của châu lục.
Một màn trình diễn trên không của quân đội Nam Phi tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022 (AAD 2022). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)
Một màn trình diễn trên không của quân đội Nam Phi tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022 (AAD 2022). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)
[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi ảnh 1

Một màn trình diễn trên không của quân đội Nam Phi tại triển lãm AAD 2022. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi ảnh 2

Một màn trình diễn trên không của quân đội Nam Phi tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022 (AAD 2022). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi ảnh 3

Một màn trình diễn trên không của quân đội Nam Phi tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022 (AAD 2022). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi ảnh 4

Một màn trình diễn trên không của quân đội Nam Phi tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022 (AAD 2022). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi ảnh 5

Một màn trình diễn trên không của quân đội Nam Phi tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022 (AAD 2022). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi ảnh 6

Một màn trình diễn trên không của quân đội Nam Phi tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022 (AAD 2022). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi ảnh 7

Trực thăng của lực lượng cảnh sát Nam Phi trình diễn tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi ảnh 8

Trực thăng của lực lượng cảnh sát Nam Phi trình diễn tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi ảnh 9

Trực thăng của lực lượng cảnh sát Nam Phi trình diễn tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi ảnh 10

Một màn trình diễn trên không của quân đội Nam Phi tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022 (AAD 2022). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi ảnh 11

Một màn trình diễn trên không của quân đội Nam Phi tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022 (AAD 2022). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi ảnh 12

Một mẫu máy bay quân sự của Mỹ tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi ảnh 13

Triển lãm kỳ vọng sự kiện sẽ đóng góp 1 tỷ rand (khoảng 55,8 triệu USD) cho nền kinh tế Nam Phi và tạo ra 2.000 việc làm. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi ảnh 14

Mẫu thiết bị bay không người lái được trưng bày tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi ảnh 15

Một mẫu xe quân đội được trưng bày tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

[Ảnh] Ấn tượng với triển lãm quốc phòng, hàng không vũ trụ khu vực châu Phi ảnh 16

Một mẫu xe quân đội được trưng bày tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ khu vực châu Phi 2022. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Theo TTXVN