9.000 thợ lò có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm

NDO - Năm 2024, Tập đoàn Than-khoáng sản Việt Nam (TKV) phấn đấu tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt hơn 17 triệu đồng/tháng, tăng 3,7% so với kế hoạch và tăng 2% so với thực hiện năm 2023. Trong đó, tập trung bằng 2 giải pháp cơ bản là người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí để tăng lương và người lao động tăng thời gian làm việc hữu ích để tăng năng suất lao động.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải và Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân ký kết thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2024-2027.
Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải và Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân ký kết thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2024-2027.

Ngày 26/2, tại Hội nghị Người lao động TKV năm 2024. Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân cho biết: Nhằm chăm lo tốt hơn sức khỏe, đời sống cho người lao động, Tập đoàn đã ban hành và thực hiện các chế độ phúc lợi mang tính đặc thù của ngành như: Điều trị bệnh nghề nghiệp bằng phương pháp rửa phổi cho 450 người lao động với tổng chi phí 22,8 tỷ đồng từ nguồn Quỹ phúc lợi của TKV;

Tổ chức cho khoảng 8,3 nghìn người lao động đi điều dưỡng hỗ trợ điều trị với tổng số tiền 37,1 tỷ đồng; tổ chức cho gần 77,3 nghìn người lao động đi tham quan nghỉ mát với tổng số tiền đã chi là 453,2 tỷ đồng.

Công tác chăm lo nhà ở cho người lao động tiếp tục được quan tâm cải thiện. Trong năm 2023, Công đoàn TKV đã ban hành chương trình hành động xây dựng khu tập thể công nhân mỏ “Sạch đẹp - Văn minh”; tổ chức “Ngày thứ bảy xanh”; sửa chữa, mua sắm thiết bị, nâng cao điều kiện ăn ở với tổng số tiền là 19,4 tỷ đồng.

9.000 thợ lò có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm ảnh 1
Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Ngô Hoàng Ngân phát biểu tại Hội nghị Người lao động TKV năm 2024.

Bên cạnh đó, Công đoàn TKV cũng tích cực phối hợp chăm lo quyền lợi, chế độ đối với người lao động; hỗ trợ xây dựng gần 180 nhà mái ấm công đoàn với tổng số tiền 11,6 tỷ đồng, 19 nhà gia đình chính sách với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 2,4 nghìn người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 4,84 tỷ đồng.

Ngoài ra, các công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ người lao động; bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc tiếp tục được TKV chú trọng.

Năm 2023, toàn Tập đoàn có hơn 94 nghìn lao động. Tiền lương bình quân của người lao động toàn Tập đoàn đạt 16,8 triệu đồng/tháng, tăng 11,9% so với kế hoạch. Tiền lương bình quân thợ lò đạt 24 triệu đồng/tháng, tăng 13,2% so với kế hoạch. Toàn Tập đoàn có hơn 9.000 thợ lò có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm, chiếm 38% tổng số thợ lò, tăng 30% so với thực hiện năm 2022.

Năm 2024, TKV phấn đấu tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 175,1 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 25,5 nghìn tỷ đồng.

Năm 2023, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 170,85 nghìn tỷ đồng, bằng 101,2% kế hoạch và nộp ngân sách Nhà nước đạt 29,21 nghìn tỷ đồng, bằng 143% so với kế hoạch.

Trong năm 2024, TKV tiếp tục bảo đảm ngày công làm việc theo quy định, năng suất lao động bình quân chung dự kiến tăng từ 5-7% so với thực hiện năm 2023. Đồng thời, tiếp tục sử dụng mọi biện pháp để bảo đảm 7% so với kế hoạch và tăng 2% so với thực hiện năm 2023.

Về công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đặc biệt là công tác chăm lo nhà ở cho người lao động tiếp tục được TKV quan tâm cải thiện.

Phát biểu tại Hội nghị Người lao động TKV năm 2024, ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV, cho biết: Tới đây, Tập đoàn sẽ xây dựng mô hình nhà lưu trú cho công nhân, với thiết kế căn hộ từ 20-25m2/căn hộ cho 1 công nhân. Điều này sẽ tạo sự yên tâm, bảo đảm cuộc sống và chăm lo sức khỏe cho công nhân.

Hiện nay, Tập đoàn TKV bố trí cho hơn 10,5 nghìn công nhân, người lao động ở các khu tập thể, khu chung cư công nhân. Tập đoàn đã và đang đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền, các địa phương để Tập đoàn đầu tư xây dựng các nhà lưu trú công nhân với chất lượng ngày càng được nâng lên.