2.656 người chết vì tai nạn giao thông năm tháng đầu năm

NDO -

Theo báo cáo ngày 24-5 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong năm tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 5.182 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.656 người, bị thương 3.788 người. 

So với năm tháng đầu năm 2020, số vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm 326 vụ. (Ảnh minh họa: Cục Cảnh sát giao thông)
So với năm tháng đầu năm 2020, số vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm 326 vụ. (Ảnh minh họa: Cục Cảnh sát giao thông)

So với năm tháng đầu năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 326 vụ (giảm 5,92%), số người chết giảm 11 người (giảm 0,41%), số người bị thương giảm 177 người (giảm 4,46%).

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, ở lĩnh vực đường bộ, xảy ra 3.291 vụ, làm chết 2.609 người, bị thương 1.771 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 222 vụ (7,23%), tăng sáu người chết (0,23%), tăng 235 người bị thương(15,30%).

Lĩnh vực đường sắt xảy ra 31 vụ, làm chết 25 người, bị thương bảy người. So với cùng kỳ năm trước giảm năm vụ (giảm 13,89%), giảm sáu người chết (giảm 19,35%), số người bị thương không thay đổi (7/7).

Lĩnh vực đường thuỷ, xảy ra 21 vụ, làm chết 14 người, bị thương một người. So với cùng kỳ  năm trước giảm 11 vụ (giảm 34,38%), giảm 17 người chết (giảm 54,84%), giảm ba người bị thương (giảm 75%).

Lĩnh vực hàng hải, xảy ra năm vụ, làm chết và mất tích tám người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (5/5), tăng sáu người chết và mất tích (300%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Về va chạm giao thông, trong năm tháng đầu năm cả nước xảy ra 1.834 vụ, làm bị thương nhẹ 2.009 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 532 vụ (giảm 22,49%), giảm 409 người bị thương nhẹ (giảm 16,91%).

Riêng trong tháng 5, toàn quốc xảy ra 962 vụ tai nạn giao thông, làm chết 491 người và làm bị thương 675 người. So với tháng cùng kỳ năm 2020 giảm 36 vụ (giảm 3,61%), giảm 38 người chết (giảm 7,18%), tăng 15 người bị thương (tăng 2,27%).

Trong tháng 5 cũng xảy ra 336 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 357 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 41 vụ (giảm 10,88%), giảm 20 người bị thương nhẹ (giảm 5,31%).