2 thành viên trúng thầu 3.400 lượng vàng

NDO - Theo kết quả tổng hợp đấu thầu bán vàng miếng ngày 23/4 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã có 2 thành viên trúng thầu 34 lô (3.400 lượng vàng).
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa vàng SJC.
Ảnh minh họa vàng SJC.

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước, Căn cứ Quyết định số 563/QĐ-NHNN ngày 18/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan, Căn cứ kết quả đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước ngày 23/4/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo kết quả tổng hợp đấu thầu vàng miếng ngày 23/4/2024 như sau:

Tổng số thành viên trúng thầu: 2 thành viên. Tổng khối lượng trúng thầu: 34 lô (3.400 lượng vàng).

Giá trúng thầu cao nhất: 81.330.000 đồng/lượng. Giá trúng thầu thấp nhất: 81.320.000 đồng/lượng.