Đấu thầu bán 16.800 lượng vàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm giá tham chiếu về 80,7 triệu đồng/lượng

NDO - Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo đấu thầu bán vàng miếng. Cụ thể, thời gian tổ chức đấu thầu là 9 giờ ngày 23/4 tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); hình thức đấu thầu theo giá.
0:00 / 0:00
0:00
Sẽ đấu thầu bán 16.800 lượng vàng miếng SJC , Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm giá tham chiếu về 80,7 triệu đồng/lượng.
Sẽ đấu thầu bán 16.800 lượng vàng miếng SJC , Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm giá tham chiếu về 80,7 triệu đồng/lượng.

Tổng khối lượng dự kiến đấu thầu lần này là 16.800 lượng; khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng; loại vàng miếng bán là vàng miếng SJC được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức sản xuất; tỷ lệ đặt cọc là 10%; giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 80,7 triệu đồng/ lượng; khối lượng tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là khối lượng đặt thầu dự kiến của mỗi thành viên.

Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô (tương đương 1.400 lượng); khối lượng tối đa được phép đặt thầu là 20 lô (tương đương 2.000 lượng). Bước giá dự thầu là 10.000 đồng/ lượng. Bước khối lượng dự thầu là 1 lô (100 lượng).

Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho biết, trường hợp Ngân hàng Nhà nước không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung vàng theo nhu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước sẽ quyết định hủy kết quả thầu.

Tổ chức tín dụng/doanh nghiệp tham gia đấu thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Quyết định số 563/QĐ-NHNN ngày 18/3/2013 ban hành Quy trình về mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.