Sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC với giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng

NDO - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo vào sáng thứ 2 tới (22/4) sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC. Giá tham chiếu đặt cọc là 81,8 triệu đồng/lượng.
0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC.
Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC.

Chiều 19/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo đấu thầu bán vàng miếng. Cụ thể: thời gian tổ chức đấu thầu là 10 giờ ngày 22/4 tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); hình thức đấu thầu theo giá. Tổng khối lượng dự kiến đấu thầu lần này là 16.800 lượng; khối lượng một lô giao dịch là 100 lượng; tỷ lệ đặt cọc là 10%; giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/ lượng.

Khối lượng tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô (1.400 lượng); khối lượng tối đa được phép đặt thầu là 20 lô. Bước giá dự thầu là 10.000 đồng/ lượng. Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, trường hợp không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung vàng theo nhu cầu, cơ quan này quyết định hủy kết quả thầu.

Tổ chức tín dụng/doanh nghiệp tham gia đấu thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Quyết định số 563/QĐ-NHNN ngày 18/3/2013 ban hành Quy trình về mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Tài chính, đề nghị hỗ trợ trong việc thực hiện thủ tục thông quan lượng vàng nhập khẩu phục vụ đấu thầu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả.