Xây dựng và phát triển Cam Lâm trở thành cực tăng trưởng phía nam tỉnh Khánh Hòa

NDO - Ngày 28/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc huyện Cam Lâm hiện nay.
Một góc huyện Cam Lâm hiện nay.

Xây dựng và phát triển Cam Lâm trở thành cực tăng trưởng phía nam tỉnh Khánh Hòa và vùng Nam Trung Bộ, góp phần sớm đưa Khánh Hòa lên thành phố trực thuộc Trung ương; phát triển đô thị sân bay hiện đại, sinh thái đẳng cấp quốc tế; trọng điểm dịch vụ du lịch biển, logistics; dịch vụ tài chính-trí tuệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu; trung tâm quốc tế về giáo dục, y tế, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới; đô thị có môi trường sống chất lượng cao; có hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

Về tính chất, Cam Lâm là đô thị sân bay tầm quốc tế, phát triển theo mô hình đô thị thông minh, sáng tạo mang tầm quốc gia và tương tác tiệm cận quốc tế; là trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học-công nghệ và hợp tác phát triển tầm khu vực; tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính và thương mại-dịch vụ, giáo dục đào tạo, các viện nghiên cứu chế tạo ứng dụng công nghệ cao; có vai trò là hạt nhân trong đổi mới sáng tạo, phát triển nền kinh tế số của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung.

Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 320.000 người; trong đó dân số đô thị khoảng 224.000 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 70%; đến năm 2045 khoảng 770.000 người; trong đó dân số đô thị khoảng 639.780 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 83%.

Phân kỳ thực hiện: Đến năm 2030: Hoàn thiện hệ thống công cụ quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng khung; xây dựng đề án phát triển đô thị xanh gắn với mô hình đô thị thông minh. Đến năm 2045: Hoàn thiện phát triển đô thị theo quy hoạch.