Xây dựng nông thôn mới bền vững gắn với đô thị

NDO -

Chiều 17/12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Định hướng xây dựng nông thôn mới bền vững gắn với đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030”.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, có nhiều tham luận chuyên sâu và ý kiến chung quanh các nội dung định hướng xây dựng nông thôn mới bền vững gắn với đô thị hóa như: xây dựng nền nông nghiệp xanh; quy hoạch kiến trúc nông thôn phù hợp không gian xanh, sạch; đào tạo nghề gắn với tạo việc làm chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn; đánh giá tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam trong bối cảnh yêu cầu mới; phát triển thương mại, nông sản gắn với hội nhập quốc tế…

Nhiều giải pháp đã được các đại biểu đề xuất, kiến nghị như: tăng áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; cải thiện mức sống người dân khu vực nông thôn để tiếp cận được với thành thị; đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin để người nông dân có cơ hội sử dụng công nghệ số; xây dựng cơ chế chính sách nâng cao năng lực các tổ chức tổ chức sản xuất, kinh doanh nông sản như xí nghiệp, hợp tác xã…

Các tham luận là những công trình nghiên cứu khoa học công phu đã góp phần làm sâu sắc những học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về  nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời gian qua.

Tổ biên tập, tổ thư ký sẽ tiếp thu, cập nhật nhằm phục vụ  công tác xây dựng Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW bảo đảm đúng thời gian, tiến độ.