Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tìm giải pháp phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Vùng kinh tế trọng điểm miền trung

Ngày 8/8, tại Hội trường Thu Xà, Cocoland River Beach Resort & Spa, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) diễn ra Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Vùng kinh tế trọng điểm miền trung, với chủ đề “Dòng chảy tinh hoa”.
Cần giải pháp liên kết cho vùng kinh tế trọng điểm miền trung

Cần giải pháp liên kết cho vùng kinh tế trọng điểm miền trung

Vùng kinh tế trọng điểm miền trung nằm trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Sau 18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, vùng này đã đạt nhiều kết quả quan trọng.