Nhìn lại 5 năm hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh

Nhìn lại 5 năm hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh

Trong hơn 5 năm hoạt động, thị trường chứng khoán phái sinh với tiêu chí tôn trọng các quy luật cung cầu của thị trường một cách an toàn, hiệu quả đã từng bước phát huy vai trò phòng vệ rủi ro, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư, góp phần giữ “chân” nhà đầu tư ngay cả khi thị trường cơ sở sụt giảm.
Trụ sở Bộ Tài chính. (ẢNH: DUY LINH)

Bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và vận hành thị trường chứng khoán liên tục, ổn định, an toàn; bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.