Ảnh minh họa.

Hủy và cấp mã giao dịch chứng khoán cho các công ty

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua trung tâm đã có thông báo hủy mã chứng quyền của hai Công ty cổ phần: Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Chứng khoán KIS Việt Nam; đồng thời cấp mã giao dịch cho Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.